วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-เทศน์บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้
600415_03_เทศน์บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้.mp3