วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(กรรมฐาน ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
600429_06_กรรมฐานการทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3