วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา.mp3
600415_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร๔ย่อมเกิดปัญญา.mp3