วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี(กรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี
600414_13_กรรมฐานใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี.mp3