วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน
600409_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บวชสามเณรและอารมณ์พระนิพพาน.mp3