วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

มรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล(กรรมฐาน ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานมรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล
600409_05_กรรมฐานมรรค๘ทางปฏิบัติสู่มรรคผล.mp3