วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

ฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม
600414_12_ปกิณกะธรรมฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม.mp3