วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

อาโลกสิณ(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณ
600430_05_กรรมฐานอาโลกสิณ.mp3