วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

อานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์
600414_11_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์.mp3