วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600408_13_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3