วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

การถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600408_12_กรรมฐานการถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3