วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600408_11_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3