วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา
600407_09_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา.mp3