วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ
600407_07_ปกิณกะธรรมตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ.mp3