วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
600407_06_ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องมีสมาธิและการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3