วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน
600407_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน.mp3