วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

เส้นทางพระนิพพาน(กรรมฐาน ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเส้นทางพระนิพพาน
600407_04_กรรมฐานเส้นทางพระนิพพาน.mp3