วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

โทษของกามคุณทั้ง ๕(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์โทษของกามคุณทั้ง ๕
600407_03_เทศน์โทษของกามคุณทั้ง๕.mp3