วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600407_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3