วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

คิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี
600406_11_ปกิณกะธรรมคิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี.mp3