วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

การรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา
600406_09_ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา.mp3