วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

การพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส
600406_08_ปกิณกะธรรมการพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส.mp3