วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
600408_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์.mp3