วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
600406_03_เทศน์การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ.mp3