วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย
600406_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย.mp3