วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร ๔(กรรมฐาน ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร๔
600406_05_กรรมฐานชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร๔.mp3