วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ
600406_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ.mp3