วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600406_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3