วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๐)

๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน
600405_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน.mp3