วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

หยุดทำกรรมก็ใช้หมด(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหยุดทำกรรมก็ใช้หมด
600402_08_ปกิณกะธรรมหยุดทำกรรมก็ใช้หมด.mp3