วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

อารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา
600402_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา.mp3