วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
600402_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3