วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย(กรรมฐาน ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย
600402_05_กรรมฐานความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย.mp3