วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม
600402_04_ปกิณกะธรรมลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม.mp3