วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-เทศน์กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
600402_03_เทศน์กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย.mp3