วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600402_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3