วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

เร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์
600401_12_ปกิณกะธรรมเร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์.mp3