วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

เราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600401_11_กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3