วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
600401_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3