วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร
600401_05_ปกิณกะธรรมที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร.mp3