วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

พึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
600401_04_ปกิณกะธรรมพึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น.mp3