วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์
600401_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์.mp3