วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

สวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
600401_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3