วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
600401_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์.mp3