วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
600408_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3