วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
600408_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล.mp3