วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

จรณะ ๑๕(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจรณะ ๑๕
600408_07_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕.mp3