วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

การชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ(กรรมฐาน ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ
600408_06_กรรมฐานการชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ.mp3