วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(กรรมฐาน ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
600401_07_กรรมฐานผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น.mp3