วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ธ.ค. ๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591218_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3